8. tammikuuta 2011

Lukkoponttilaminaatin ja parketin asennus

Työkalut
Asennuksessa tarvitaan seuraavia työkaluja: pienihampainen
saha, suorakulmamitta, mahdollisesti käsipora, metrimitta,
lyijykynä ja puukiiloja.Aluslattia
Aluslattian tulee olla kuiva, tasainen ja kiinteä - esim.
betoni, lastulevy ja vanha puulattia ovat sopivia alustoja.
Laminaattilattian voi asentaa myös muovimaton päälle.
Puhdista aluslattia hyvin ennen asennusta.
Tarkista alustan kosteus. Betonialustan kosteuden on
oltava alle 3 p-% tai suhteellisen kosteuden alle 85 %
Tuplex-alusmateriaalia käytettäessä.
Huoneilman suhteellisen kosteuden on asennusaikana oltava
40-60 % sekä lämpötilan 18-24 °C. Myös asennuksen
jälkeen kosteus ja lämpötila on pidettävä tällaisena.

ELÄMISVARAT
Laminaatti laajenee ja supistuu ilman kosteuden mukaan.
Sen vuoksi on lattian ja seinien väliin asennettaessa jätettävä
7-10 mm:n rako tavallisissa asuinhuoneissa. Suurempien
lattioiden, yli 8 m, elämisvaraksi on jätettävä 1,5 mm lattian
pituus- ja leveysmetriä kohti mitattuna poikittain lautojen
pituussuuntaan nähden. Liikuntasauma tehdään esim.
oviaukkoon tai kulmaukseen ja peitetään erillisellä listalla.
Myös esim. putkien, kynnysten, karmien ja pylväiden
ympärille on jätettävä samanlainen rako.

ASENNUSSUUNTA
Laminaatti asennetaan yleensä huonetilaan pääasiallisesti
lankeavan päivänvalon suuntaisesti eli kohtisuoraan
ikkunaan nähden. Jos kuitenkin alustana on lautalattia,
asennetaan laminaattilattia siihen nähden poikittain.

ASENNUS
Laudat asennetaan kiinnittämällä ne toisiinsa laudan syrjiin
työstetyllä click xpress-lukkoponttirakenteella.
Voit aloittaa asentamisen nurkasta tai keskilattialta.
Mittaa tilan leveys, jotta viimeinen lautarivi ei
jää kovin kapeaksi; kavenna aloituslaudat tarvittaessa.
Aloita aina lukitsemalla seuraavaksi asennettavien 2 laudan
päät ensin ja vasta sitten niiden pitkät sivut jo paikoillaan
olevaan lautaan.
Mikäli huomaat vahingoittuneen tai viallisen laudan
(myös esim. värivirhe tai kolhu) älä asenna sitä.

SAUMAKOHDAT
Asenna siten, että poikittaissaumat ovat vierekkäisissä
lautariveissä vähintään 40 cm:n päässä toisistaan.

PUTKET JA LÄMPÖJOHDOT
Lämpöputkea tms. varten porataan lautaan aukko terällä,
joka on vähintään 16 mm suurempi kuin putken halkaisija.
Kun lauta on asennettu paikoilleen, liimaa irtisahattu pala
kiinni ja peitä rako putken ympärille asetettavalla holkilla.

VIIMEINEN RIVI
Mittaa viimeisen rivin lautojen tarvitsema leveys muutamasta
kohdasta (huom. liikuntavara), piirrä sahauslinja
ja sahaa sopivan levyiseksi.
Poista lukkonasta tarvittavin osin esim. taltalla sellaisissa
asennustilanteissa, joissa lautaa ei pystytä kallistamaan
pituus- tai leveyssunnassa riittävästi. Lauta liu’utetaan
paikalleen ja saumassa käytetään hieman liimaa. Tällaisia
tilanteita saattaa esiintyä esim. rivin viimeisen laudan
sovituksessa, portaiden tai pattereiden alle asennettaessa,
oviaukkojen läpivienneissä, karmien alituksissa tms.

VIIMEISTELY
Kun viimeinen lauta on asennettu, poista kaikki kiilat
lattian ympäriltä ja peitä elämisvarat jalkalistalla, jonka tavallisissa asuinhuoneissa tulisi olla vähintään 12 mm leveä. Älä paina listaa liian tiukasti lattian päälle, jotta
eläminen ei esty.
Suojaa lattia asennuksen jälkeen, mikäli tiloissa tehdään
vielä muita töitä. Huolehdi siitä, että huoneessa on hyvä
tuuletus. Näin rakennuskosteus ei pääse vahingoittamaan
vasta-asennettua laminaattilattiaa. Uusissa rakennuksissa
tulisi lattia-asennuksen olla viimeisin sisustustyö.

LATTIAN KUNNOSTUS/PURKAMINEN
Tarpeen tullen vahingoittunut lauta voidaan korvata uudella
laudalla. Pura laudat vauriokohtaan asti, ja nosta poistettava
lauta kulmassa pois ja laita uusi samalla tavalla paikoilleen.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti